top of page

Rwyt ti’n bwysig hefyd...

Rydym ar gael i wrando a rhoi cefnogaeth iti mewn unrhyw ffordd y gallwn.

Os wyt ti am gael sgwrs, croeso iti anfon neges atom ar ebost, trwy Facebook neu drwy godi’r ffôn. 

Ffurflen Hunanatgyfeirio

Mae’r ffurflen Atgyfeirio ar gyfer gweithwyr proffesiynol i atgyfeirio Gofalwyr Ifanc di-dâl/anffurfiol yn Wrecsam, Conwy neu Sir Ddinbych.

Ffurflen Atgyfeirio

Mae’r ffurflen hon ar gyfer Gofalwyr Ifanc di-dâl/anffurfiol sy’n byw yn Wrecsam, Conwy neu Sir Ddinbych i ymuno â rhestr bostio Credu a/neu am gefnogaeth. Mae’n ddolen ddiogel i Gronfa Ddata ‘Charity Log’ Credu.

 

Trwy lenwi’r ffurflen hon, rydych yn rhoi caniatâd i Credu ddefnyddio’r wybodaeth i gysylltu â chi am eich ymholiad. Dylech ddisgwyl ymateb o fewn 2 ddiwrnod gwaith.

Os ydych yn defnyddio’r ffurflen hon i wneud atgyfeiriad ar ran rhywun arall, rydych yn cadarnhau fod gennych ganiatâd oddi wrth y Gofalwr i rannu’r wybodaeth hon gyda Credu.

Mae WCD yn cymryd preifatrwydd Gofalwyr Ifanc a’u teuluoedd o ddifrif ac fe fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i’n galluogi ni i’ch cefnogi chi ac i fonitro’r gwahaniaeth a wnawn.

Gellir rhannu gwybodaeth bersonol gyda’r Awdurdod lleol perthnasol (Wrecsam, Conwy neu Sir Ddinbych) fel ‘tasg gyhoeddus’ fel rhan o’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Efallai y byddwn yn awgrymu y gallai sefydliadau a gwasanaethau eraill gefnogi’r Gofalwyr Ifanc, a byddwn ond yn trosglwyddo gwybodaeth bersonol i’r rheini sydd â chaniatâd y Gofalwr Ifanc a rhieni, oni bai fod rhywun o bosibl mewn perygl.

 

Am wybodaeth bellach ar sut rydym yn prosesu data personol, hawliau gwarchod data Gofalwyr Ifanc neu i gwyno am sut yr ydym yn trin eich gwybodaeth, edrychwch ar ein polisi preifatrwydd neu gysylltu â ni trwy anfon neges e-bost at carers@credu.cymru  neu ffonio 01597 823800.

bottom of page