top of page

Atgofion

Gradient Background

Dyfyniadau WCD

"’Dwi’n gwybod fod cefnogaeth wastad ar gael i ni. O ran gwneud mwy, ‘dwi’n meddwl fod digon wedi cael ei wneud, mwy na digon hyd yn oed! Rwyf wirioneddol yn gwerthfawrogi’r holl gefnogaeth (cyn y cyfnod clo) ac yn ddigidol yn y cyfnod clo. Rwyf yn gwerthfawrogi faint sydd wedi cael ei wneud i sicrhau fod y gorau’n cael ei ddarparu i’r cyfan ohonom fel gofalwyr ifanc ac mae hynny’n golygu llawer i mi.”

- Jess

"Rwyf wedi bod yn ofalwr ifanc am flynyddoedd nawr. Maen nhw wirioneddol yn fy helpu a’m cefnogi, a gallaf siarad gyda hwy pan mae fy mrawd yn gwneud fy mywyd yn wirioneddol anodd. Dydyn nhw ddim yn fy meirniadu ac maen nhw wastad ar fy ochr i.”

- Josh

"Mae jyst gwybod fod rhywun a all helpu, hyd yn oed os na fyddaf yn siarad gyda hwy am ychydig fisoedd, rwy’n gwybod mai’r cyfan sydd angen i mi ei wneud yw anfon neges.”

- Orlagh

bottom of page